Nu verkrijgbaar: ebook ‘Zzp’ers: Marktvernieuwers of marktverziekers?’

Het ebook ‘Zzp’ers: Marktvernieuwers of marktverziekers?’, waaraan ik onder redactie van Pierre Spaninks ook heb meegewerkt, is nu verkrijgbaar. Het werk is het resultaat van ons onderzoek naar de opinies en attitudes van belanghebbenden op ‘de zzp’er’. “Nu verkrijgbaar: ebook ‘Zzp’ers: Marktvernieuwers of marktverziekers?’” verder lezen

Met TIJM Magazine bij het Festival van het Vrije Woord

ideasworthshreddingBij het ‘Festival van het Vrije Woord’ mocht ik mijn TIJM Magazine collega’s inleiding in een editie van TIJMx: ideas worth shredding. Dit programmaonderdeel volgde op een muzikaal intermezzo, op een dag die verder vooral in het teken stond van het bezoek van de Deense cartoonist Kurt Westergaard, en de extreme beveiligingsmaatregelen. Dank aan De Balie voor de organisatie, en dank publiek, De Balie, en burgemeester Van der Laan voor de meer dan warme en enthousiaste reacties. U hoort van ons. “Met TIJM Magazine bij het Festival van het Vrije Woord” verder lezen

Wat worden de gevolgen van ‘de Blendle-dynamiek’?

Freelancers die direct geld willen zien van Blendle, kunnen nog wel eens beteuterd gaan kijken als hun uitgever ze gelijk geeft. Allereerst: Hoe zat het -kort door de bocht- nu ook al weer met Blendle en geld voor auteurs? Sommige freelancers en hun belangenbehartigers klagen over het feit dat online artikelenboer Blendle (‘De Spotify van de journalistiek’) geen geld geeft aan de auteurs van de betreffende artikelen. Deze auteurs zijn van mening dat hiermee hun auteursrecht wordt geschonden, en eisen een cq ‘de’ vergoeding. Blendle, op haar beurt, ziet zichzelf als een nieuwe kiosk voor een bestaand blad, en niet als een nieuwe publicatie. Het bedrijf van Marten Blankesteijn en Alexander Klöpping claimt dat de kwestie eigenlijk een zaak is tussen schrijver en uitgever, en met die laatste heeft Blendle een akkoord getekend: de uitgevers hebben contractueel vastgelegd dat zij de rechten op de artikelen die ze in Blendle duwen hebben. “Wat worden de gevolgen van ‘de Blendle-dynamiek’?” verder lezen

Wat zijn ook alweer ‘unieke bezoekers’?

Een vaak gevraagde eenheid om verkeer op een website te meten is het aantal unieke bezoekers. Meestal is dat per maand. De beschuldigingen over ‘fout’ tellen over en weer zijn echter niet van de lucht. De ene meetmethode kan soms minder bezoeken tellen dan de andere, om diverse redenen die we later zullen behandelen. Wel kunnen we alvast makkelijk bedenken wat nu -in principe- het verschil is tussen unieke bezoekers, niet unieke bezoekers en pageviews.
“Wat zijn ook alweer ‘unieke bezoekers’?” verder lezen

Review: De Allocacoc PowerBar en Cube

Voor FAB Magazine kon ik de Allocacoc PowerBar en PowerCube testen. Met een enigszins sceptische insteek over de meerwaarde van een apart vormgegeven stekkerdoos, opende ik de verpakkingen. Wat Ik Toen Ontdekte Zal Je Verbazen… nou, misschien niet, maar het viel me alleszins mee, dus. “Review: De Allocacoc PowerBar en Cube” verder lezen

Nieuwe Journalistiek: Startups in Nederland

Gyurka Jansen is in terminologie van internetsociologen een echte digital native. Zijn vriendschappen en werkrelaties zijn grotendeels gegroeid uit online activiteiten en contacten, beginnend tijdens zijn studies informatica en sociologie.

“Nieuwe Journalistiek: Startups in Nederland” verder lezen

De realiteit van de massamedia: zolang ze niet tegengesproken worden, is het waar

Het is een enigszins aandoenlijke anekdote, die ik u niettemin wil voorleggen: Ik was nog maar net bekomen van het feit dat ik van de ‘Eerste klas’ naar ‘Groep vier’ over ging, of er werd ons door onze leraar wijsgemaakt dat zoogdieren geen eieren leggen. En dat klopt niet: zo leggen zowel de mierenegel als het vogelbekdier wél eieren. Uitzonderingen op de regel, en zoals u weet bevestigen uitzonderingen de regel nooit, ze ontkrachten deze. Mijn moeder vertelde me dat ik dat dan maar moest nazoeken en dan aan de leraar moest laten zien. En zo kon ik met bewijs uit een boek dus de bewering van de leraar ontkrachten. De les: je moet altijd enige reservering betrachten als iemand je iets vertelt. “De realiteit van de massamedia: zolang ze niet tegengesproken worden, is het waar” verder lezen

“Waarom zou ik jullie zzp-initiatief mijn geld geven?”

Om maar eens een vraag als titel te gebruiken… En ja: “Waarom?”. Ik kan natuurlijk wel aangeven dat het interessant is om te bekijken wat de verschillend visies op ‘de zelfstandige zijn’, maar moet je aan zo’n rapport dan geld uitgeven? Kunnen we niet ‘gewoon’ beginnen en ons idee pitchen bij een krant, zoals sommige journalisten wellicht zouden doen? Of wil een medium ons niet sowieso betalen voor dit initiatief? ““Waarom zou ik jullie zzp-initiatief mijn geld geven?”” verder lezen