“Hyves officieel de stem van Nederland”? Dacht van niet!

We hebben weer een knallend persbericht. “Gemiddeld duizend stemmen”, “Gouden standaard”. Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar waar hebben we het nu eigenlijk over? Dit bericht over Hyves impliceert dat het nu “natuurlijk” zo is dat de resultaten ook een goede afspiegeling vormen van de opinie van de Nederlandse bevolking. Dat is echter helemaal niet het geval. ““Hyves officieel de stem van Nederland”? Dacht van niet!” verder lezen

Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y: Datavisualisatie, weergave van jouw omgeving

Allereerst liet Gyurka ons een aantal voorbeelden zien van nieuwe mogelijkheden op het gebied van datavisualisatie. Een van die voorbeelden is journalistiek. Journalistiek is bedoeld om ons te informeren, maar journalisten kunnen dit niet uitsluitend doen door informatie te verzamelen en door te geven. “Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y: Datavisualisatie, weergave van jouw omgeving” verder lezen

Mootz en de Brink connectie

Ja, soms geloof je het zelf niet. Na een introductie waardoor het al leek alsof Groenhuijsen al die tijd de ghostwriter was voor Ivo Niehe, lijkt de aap achter de opzet van de opiniesite die het opiniemonopolie van de ‘traditionele media’ gaat doorbreken een bijzondere financier te hebben. Max Pam zegt het, dus dan is het waar: Nina “duimen omhoog” Brink stopt Charles wat centjes toe.

De site, die overigens wat problemen lijkt te hebben met de hosting, geeft in ieder geval deze whois info terug:

mootz-whois

Update: Volledige details hier, TriDutch Holding lijkt te matchen met adressen gebruikt door bv Nina Brink.

Wij vragen ons af of Eric Smit ook een bijdrage gaat leveren aan het open debat bij de NOS Coryfee

Update: “Pieter Storms aandeelhouder Mootz

Charles Groenhuijsen is niet traditioneel

Wat hebben Henk Krol, Wouke van Scherrenburg, Maurice de Hond en Charles Groenhuijsen met elkaar gemeen? Ze zijn niet van de traditionele media. Tenminste, als we die laatste moeten geloven. Groenhuijsen start met een nieuwe opinie website, genaamd Mootz. Genoemd naar het Engelse “moot”, een plek in een dorp, niet de oprichter van 4chan. Volgens diegene die Groenhuijsen zijn site in elkaar laat draaien, lijkt het monopolie op opinie “dat tot nu toe het exclusieve domein van de traditionele media was” nu dan toch afgebroken te worden. “Charles Groenhuijsen is niet traditioneel” verder lezen

Waarom is er geen gouden regel voor Online Identiteit?

identityIn de discussie over wat ‘kan’ online gaan we, ik soms ook, vaak voorbij aan een belangrijk feit: er is helemaal niet één online landschap. Als deze er al ooit was, dan is deze met de explosieve groei van het internet verdwenen. Natuurlijk, we kunnen nog wel spreken van “de internetgemeenschap”, maar dit is een groep die even homogeen is als “de wereldgemeenschap”: niet heel erg homogeen dus. Misschien moeten we voor een beter begrip daarom ook wel vaker onderscheid gaan maken in de verschillende groepen die er zijn. Gelukkig gaan veel cases die we over marketing of social media zien hier al goed mee om, we weten het alleen nog lang niet altijd te benoemen. Dan hebben we het ineens wel weer over ‘de nettiquette’, alsof er één vaste manier van werken zou zijn op internet. “Waarom is er geen gouden regel voor Online Identiteit?” verder lezen

‘Social’ in Social Media: Elias

book-92771_1280Ook eerder in de historie schreef men over sociaal gedrag, dit is niet iets dat pas recent met social media is opgekomen. Juist nu kunnen oude werken ook weer voor inspiratie zorgen. Daarom is er deze serie die, hoewel vaak te kort van stof om een heel oeuvre recht te doen, probeert een inzicht te geven in bestaande literatuur. In dit achtste deel aandacht voor Norbert Elias en ‘het civilisatieproces’.

De carrière van Elias is een vreemde, zijn belangrijkste werk ’Über den Prozeß der Zivilisation’ verscheen al in 1939 maar kreeg mede door de oorlog pas zeer laat erkenning. Pas begin jaren ’70 werden zijn beschouwingen door een breder publiek opgepakt, nadat eerder in Nederland zijn werk al goed ontvangen werd. De bescheiden eerste uitgave was tot dan toe simpelweg nooit vertaald en relatief onopgemerkt gebleven. “‘Social’ in Social Media: Elias” verder lezen

‘Social’ in Social Media: Weber

book-92771_1280Ook eerder in de historie schreef men over sociaal gedrag, dit is niet iets dat pas recent met social media is opgekomen. Juist nu kunnen oude werken ook weer voor inspiratie zorgen. Daarom is er deze serie die, hoewel vaak te kort van stof om een heel oeuvre recht te doen, probeert een inzicht te geven in bestaande literatuur. In dit zevende deel aandacht voor Max Weber, en zijn theorie over de opkomst van het Kapitalisme.

‘Protestantische Ethik’
Weber’s bekendste werk, ’Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus’ is een invloedrijk werk dat andere drijfveren van ontwikkeling van een samenleving belicht dan puur economisch-historische factoren. Inmiddels hevig bekritiseert, geeft het werk wel stof tot nadenken over de drijvende krachten achter gemeenschappen. “‘Social’ in Social Media: Weber” verder lezen