Vijftien jaar ‘ILOVEYOU’

Wie op vijf mei, vijftien jaar geleden zijn email opende liep grote kans een bericht te vinden onder de titel "ILOVEYOU", met als tekst "kindly check the attached LOVELETTER coming from me". Veel mensen openden de bijgevoegde 'liefdesbrief', in een tijd dat het idee van 'malware' via email nog niet zo wijd verspreid was. Uiteraard was het geen liefdesbrief, maar een script-worm gemaakt in de Filipijnen, die zich al snel over de hele wereld verspreidde.

Met TIJM Magazine bij het Festival van het Vrije Woord

Bij het 'Festival van het Vrije Woord' mocht ik mijn TIJM Magazine collega's inleiding in een editie van TIJMx: ideas worth shredding. Dit programmaonderdeel volgde op een muzikaal intermezzo, op een dag die verder vooral in het teken stond van het bezoek van de Deense cartoonist Kurt Westergaard, en de extreme beveiligingsmaatregelen. Dank aan De Balie voor de organisatie, en dank publiek, De Balie, en burgemeester Van der Laan voor de meer dan warme en enthousiaste reacties. U hoort van ons.

Wat worden de gevolgen van ‘de Blendle-dynamiek’?

Freelancers die direct geld willen zien van Blendle, kunnen nog wel eens beteuterd gaan kijken als hun uitgever ze gelijk geeft. Allereerst: Hoe zat het -kort door de bocht- nu ook al weer met Blendle en geld voor auteurs? Sommige freelancers en hun belangenbehartigers klagen over het feit dat online artikelenboer Blendle (‘De Spotify van de journalistiek’) geen geld geeft aan de auteurs van de betreffende artikelen. Deze auteurs zijn van mening dat hiermee hun auteursrecht wordt geschonden, en eisen een cq ‘de’ vergoeding. Blendle, op haar beurt, ziet zichzelf als een nieuwe kiosk voor een bestaand blad, en niet als een nieuwe publicatie. Het bedrijf van Marten Blankesteijn en Alexander Klöpping claimt dat de kwestie eigenlijk een zaak is tussen schrijver en uitgever, en met die laatste heeft Blendle een akkoord getekend: de uitgevers hebben contractueel vastgelegd dat zij de rechten op de artikelen die ze in Blendle duwen hebben.

Review: De Allocacoc PowerBar en Cube

Voor FAB Magazine kon ik de Allocacoc PowerBar en PowerCube testen. Met een enigszins sceptische insteek over de meerwaarde van een apart vormgegeven stekkerdoos, opende ik de verpakkingen. Wat Ik Toen Ontdekte Zal Je Verbazen... nou, misschien niet, maar het viel me alleszins mee, dus.

Nieuwe Journalistiek: Startups in Nederland

Gyurka Jansen is in terminologie van internetsociologen een echte digital native. Zijn vriendschappen en werkrelaties zijn grotendeels gegroeid uit online activiteiten en contacten, beginnend tijdens zijn studies informatica en sociologie.

De realiteit van de massamedia: zolang ze niet tegengesproken worden, is het waar

Het is een enigszins aandoenlijke anekdote, die ik u niettemin wil voorleggen: Ik was nog maar net bekomen van het feit dat ik van de ‘Eerste klas’ naar ‘Groep vier’ over ging, of er werd ons door onze leraar wijsgemaakt dat zoogdieren geen eieren leggen. En dat klopt niet: zo leggen zowel de mierenegel als het vogelbekdier wél eieren. Uitzonderingen op de regel, en zoals u weet bevestigen uitzonderingen de regel nooit, ze ontkrachten deze. Mijn moeder vertelde me dat ik dat dan maar moest nazoeken en dan aan de leraar moest laten zien. En zo kon ik met bewijs uit een boek dus de bewering van de leraar ontkrachten. De les: je moet altijd enige reservering betrachten als iemand je iets vertelt.

“Waarom zou ik jullie zzp-initiatief mijn geld geven?”

Om maar eens een vraag als titel te gebruiken... En ja: "Waarom?". Ik kan natuurlijk wel aangeven dat het interessant is om te bekijken wat de verschillend visies op 'de zelfstandige zijn', maar moet je aan zo'n rapport dan geld uitgeven? Kunnen we niet 'gewoon' beginnen en ons idee pitchen bij een krant, zoals sommige journalisten wellicht zouden doen? Of wil een medium ons niet sowieso betalen voor dit initiatief?